Tavernes ofereix 28 beques formatives dins del programa La Dipu et beca per a este estiu

JORDI JUAN I VANESSA MARTI AMB ESTUDIANTS PRÀCTIQUES IES LOCALS

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha publicat ja en la web municipal les bases per la concessió de beques de formació per l’Ajuntament de Tavernes en el marc del programa La Dipu et beca. L’import pressupostat per a esta convocatòria és de 28.000 euros, 80 per cent a càrrec de Diputació i 20% finançat per l’Ajuntament, al qual cal sumar la cotització a la seguretat social per part del consistori, que suposa 35 euros per becari i mes.

El termini de presentació d’instàncies és des de hui dimarts 8 fins al dia 21 de maig, tots dos inclosos i el model d’instància es troba a tavernes.org. La dedicació dels becaris serà de 30 hores setmanals en les dependències municipals.

Les bases aniran repartides en activitats agràries, físiques i esportives, secretariat i finances, assessoria jurídica i econòmica, documentació, turisme, informàtica, arquitectura, edificació i obres públiques, manteniment elèctric, enginyeria industrial, servicis culturals, sanitat, periodisme i educació. La previsió inicial del nombre de beques serà de 28 persones.

L’Alcalde de Tavernes, Jordi Juan ha destacat “l’interès d’este Ajuntament per les polítiques d’ocupació dirigides als joves de Tavernes, que contribueixen a la seua formació laboral que els servirà pel seu futur professional. Estem parlant d’unes beques formatives que demostren l’estreta col·laboració entre l’Ajuntament de Tavernes i la Diputació de València”.

Cadascuna de les beques està dotada amb uns 500 euros bruts mensuals. El període de duració de les beques començarà l’1 de juliol i finalitzarà el 31 d’agost, com a màxim. Les beques objecte d’esta convocatòria s’adjudicaran per mitjà de concurrència competitiva entre els aspirants que complisquen els requisits de les bases.

Poden aspirar a estes beques els estudiants majors de 18 anys  que cursen qualsevol dels ensenyaments oficials prevists i no tinguen una altra beca, entre altres requisits.

Deixeu un comentari

Powered by WordPress | Disseny Avant Publicitat