Rótova: Compromís vota contra el presupost municipal

compromis acte rotova

El passat 10 de gener el PP rotoví va aprovar en solitari el pressupost anual. Els pressupostos que ha presentat el PP no contemplen inversions i ens mantenen sense serveis que considerem essencials: no tenim atenció de Serveis Socials un dia a la setmana, no tenim servei psicopedagògic per a la població, el Servei d’Arxiu continua retallat, no tenim ni una atenció mínima d’ADL per ajudar les persones sense faena (serveis amb què comptem la pràctica totalitat de municipis de la Safor, mitjançant la Mancomunitat)…

Per què? El govern ha de pagar vora 330.000€ en préstecs (préstecs: un a llarg termini i el de proveïdors; que, dit siga de pas, no han servit per acabar cap gran infraestructura: ni cine, ni palau, ni edifici escoleta -mig tapiat- ni nau polivalent ni poliesportiu) solament enguany i no escolta (no accepta propostes alternatives).

Compromís té un altre model de poble, prioritzant l’atenció a les persones. A banda de les propostes anteriors, el govern local del PP no ha acceptat:

-un programa complet d’atenció, amb activitats psicomotrius i de memòria, per a la gent gran.

-Redacció d’un catàleg de béns i espais protegits. Ròtova encara no té este document legal!

-Adequació i manteniment de parcs, amb gronxadors per a xiquets de totes les edats.

-Continuen preveient un servei de recollida de fem car, que a més es manté sense contracte i sense ordenança actualitzada.

A més, el document demostra la manera de gestionar el PP: patada al baló i avant, sense planificació. Com a mera mostra, dos fets:

-Secretaria adverteix que la plantilla de personal no s’adequa al Pla d’Ajust aprovat pel mateix PP el 2012.

-L’informe econòmic-financer, de Secretaria-Intervenció informa, igual que ha fet al llarg dels darrers anys, que “s’ha pressupostat l’ingrés del Consorci pel conveni signat… per import de 141.000 euros… De no realitzar-se estos ingressos, l’Ajuntament no podria fer front a les seues obligacions pressupostàries en 2017 i haurien d’adoptar-se mides excepcionals al respecte”. I així s’entén perquè l’equip de govern va decidir dur-nos la planta de transferència a esquenes del poble. Davant d’una situació econòmica desastrosa, mesures desesperades.

Deixeu un comentari

Powered by WordPress | Disseny Avant Publicitat