Fiscalia demana inhabilitar a l’alcalde de Vilallonga nou anys per prevaricació

alcalde vilallonga

La Fiscalia ha formulat escrit d’acusació contra l’alcalde de Vilallonga, Enric Llorca, del PSOE, per presumpte delicte de prevaricació i li demana una pena de nou anys d’inhabilitació.

El fets es remonten a la legislatura passada en què la primera autoritat va procedir a realitzar contractes laborals com a encarregat de brigada d’obres i serveis cometent nombroses irregularitats i il·legalitat que el Fiscal detalla en el seu escrit d’acusació.

En aquest sentit, la Fiscalia fa constar que tant la Secretària-Interventora com el Servei d’Assessorament Municipal de la Diputació Provincial de València van emetre informe en què feien saber a l’acusat “taxativament” que “no era possible la incorporació de nou personal en cap cas, ni tampoc pot dur-se a termini la contractació de personal temporal”.

A pesar de ser coneixedor dels esmentats informes l’acusat en la seua condició d’alcalde “va contractar a JSFS per a ocupar el lloc de treball d’encarregat de les brigades municipals [..] sense tramitar prèviament cap expedient administratiu ni, per tant, cap tipus de convocatòria a l’efecte”.

Tot i que la secretària va tornar a emetre un altre informe de fiscalització i va formular nota de reparo per l’esmentada contractació,  l’acusat va “rebutjar el reparo formulat per la Intervenció i va  resoldre continuar amb la tramitació de l’expedient”.

A més a més, el Fiscal explica que l’alcalde, amb l’ànim de “donar apariència de legalitat a la referida contractació”, va aprovar unes bases i una convocatòria per a cobrir la plaça sense que “el Plenari de l’Ajuntament haguera aprovat la creació de l’esmentat lloc de treball” i “obviant la prohibició de contractació de personal imposada en el Reial Decret Llei 20/2011”.

Per acabar-ho d’arreglar, a la referida convocatòria no se li va donar “publicitat mitjan la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província” i, “en conseqüència es va presentar com a únic aspirant el mateix treballador ja contractat sense complir amb els obligatoris tràmits administratius“.

La investigació penal es va iniciar a arrel de la denúncia d’un empleat del propi Ajuntament,  ha estat oberta dos anys, s’ha requerit nombrosa documentació a l’Ajuntament i ha declarat tant la secretària com treballadors i extreballadors i el regidor d’obres.

Deixeu un comentari

Powered by WordPress | Disseny Avant Publicitat